This blog contains a collection of renowned and young authors from around the world poems in the languages in which they were originally written. Each file includes author’s photo or portrait and brief biography. We offer news and announcements of interest to professional and amateur writers (writing competitions, poetry press, etc) too.


Este blog recoge una selección de poemas de reputados autores y jóvenes promesas de todo el mundo en las lenguas en las que fueron escritos originalmente. Se incluye en cada ficha una breve reseña biográfica del autor y fotos o cuadros de éste. Se complementa el grueso del material con datos de interés para escritores profesionales o aficionados a la literatura (como información sobre certámenes literarios, editoriales dedicadas a la poesía, etc).

Constantí Llombart

Constantí Llombart Por Ignacio Pinazo
Benlliure D. Josep
   
Benlliure (D. Josep)
Casi, casi, era un xiquet
nostre distinguit paisà
quant gran renom alcançà
pintant son primer quadret;
hui és un pintor dret i fet
en exposicions premiat
que molts llorers ha alcançat:
per lo mateix, dec escriure
que sempre eixirà, Benlliure,
pintant quadros ben lliurat..


Constantí Llombart Por Ignacio Pinazo
Tètric habitador d’aquelles runes,
sepulcre del passat, ha alçat hui el vol
i ha vist al resplandor de nostre segle
que també en altre temps brillà lo sol.
A sos raigs, per los pobles i les viles,
buscant va la inscripció, lo monument
i afanyós en son niu tot ho arreplega
com joies de més preu que l’or i argent.
Res ell supèrful creu, ab tal que guanye
la llemosina pàtria algun honor,
i així en la parla ho diu que va dependrer
dels llavis del mateix Conqueridor.
Parla en què, fent-li cor novells poetes,
l’himne entonen d’amor a este país,
i ell, llançant-se a l’espai, goja en l’altura,
la ciutat de les eles veent feliç.


Carmel Navarro i Llombart, más conocido por su pseudónimo de Constantí Llombart (Valencia 1848-1893). Periodista, ensayista, dramaturgo y poeta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mi lista de blogs