This blog contains a collection of renowned and young authors from around the world poems in the languages in which they were originally written. Each file includes author’s photo or portrait and brief biography. We offer news and announcements of interest to professional and amateur writers (writing competitions, poetry press, etc) too.


Este blog recoge una selección de poemas de reputados autores y jóvenes promesas de todo el mundo en las lenguas en las que fueron escritos originalmente. Se incluye en cada ficha una breve reseña biográfica del autor y fotos o cuadros de éste. Se complementa el grueso del material con datos de interés para escritores profesionales o aficionados a la literatura (como información sobre certámenes literarios, editoriales dedicadas a la poesía, etc).

Octavian Paler

 Poetul

anunþã cetãþii, pãmântului cã ploaia existã,
anunþã oamenilor cã au datoria sã spere. Un poet
în faþa unui cer ars, în faþa unui câmp pârjolit
ºi care nu e în stare sã cânte ºi sã creadã în ploi,
sã ne aducã aminte cã ploaia existã, cã ea va înflori
pãmântul bolnav,

aºadar un poet care nu e profet al speranþei,
un poet cu buzele arse care nu simte nevoia sã cânte
ploile lumii

n-a înþeles cã poezia e în primul rând o formã a speranþei.
La ce bun poetul, în vreme de secetã?
Sã cânte ploile tocmai atunci,
Când avem cea mai mare nevoie de ele, când ne lipsesc ºi
ne dor,când soarele arde ºi mâinile miros a îndoialã,
când arbori de nisip se risipesc la cea mai micã adiere,
când amintirile au gust de eroare ºi speranþa e un cuvânt
dificil

ºi cel care cântã ploile riscã sã fie dispreþuit ºi lovit
chiar cu pietre, urmãrit ºi de zei ºi de oameni
pentru nebunia ºi curajul sãu care cântã
ploile, care cântã torentele când oamenii ridicã braþele
rãmân rãstigniþi în aer ca pe dealul Golgotei.
Cine sã anunþe ploile

dacã nu poezia? Cine sã aibã curajul sã vadã pe cerul gol
nori de ploaie,

cine sã-ºi ia riscul de a profeþi dacã nu poezia,
cea care a stat cu grecii sub zidurile Troiei
ºi cea care a coborât cu Dante în Infern?Octavian Paler (Lisa, condado de Făgăraș, actual distrito de Brașov, 1926 - 2007, Bucureșt). Periodista, poeta, ensayista, político y activista.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mi lista de blogs